joomla visitor

Swedish Wild Meat AB
Slakteriet i Nagasjökälen i Hoting byggdes 1994 av Ulf Eliasson och är ett EU-godkänt viltslakteri. Slakteriet är beläget i nordvästra Jämtland. Det byggdes ut år 2000.

Slakteriet köper in älg, björn och ren samt skogsfågel och andra djur för styckning, paketering och försäljning. Vi köper också in hudar från älg, björn, ren, hjort och nöt.
Älg, björn och skogsfågel samt hudar köper vi in från traktens jaktlag som transporterar kött och hudar till oss. Renar köper vi av samerna för styckning och paketering.

I vårt sortiment ingår också produkter som hare, rådjur, vildsvin och hjort.  Vi förädlar grundköttvaror så att vi kan erbjuda rökt, torkat souvas och gravade köttbitar i lagom stora portioner för privata kunder. Skogsfågel säljs i grytfärdiga förpackningar.

Försäljning av beredda skinn av älg, ren och hjort samt förmedling av konservatorsarbeten efter överenskommelse.

Vi handlar också med skogsbär såsom hjortron, blåbär och lingon. Vi köper in mindre kvantiteter av kråkbär, skogshallon och andra frukter för försäljning.

Vår största försäljning ligger på grossistsidan där vi säljer pallar med kött och frukt. Men vi har också gårdsförsäljning där privata kunder kan komma och se vårt sortiment och köpa mindre förpackningar av kött och bär.

Priserna på våra produkter varierar med mängden köpta varor.

Vid intresse av köp av varor kontakta oss för information om pris.
Go to top